tirsdag 17. mars 2009

Oppstart lærende nettverk IKT Risøyhamn skole

På den første samlingen vi var på i oktober 2006 fikk vi en innføring i bruk av Class Fronter og andre digitale læringsplattformer. Dette var nyttig lærdom. Kravet til digital kompetanse i de nye læreplanene gjorde at vi hadde tenkt en del gjennom dette før samlingen. Vi ville ta i bruk en eller annen digital læringsplattform, spørsmålet var bare hvilken og om vi hadde økonomi til det. Ut fra en rektors betraktninger i forkant var det tre faktorer som kunne begrense dette og annen fornuftig bruk av IKT i undervisningen: motivasjon i kollegiet, tid og penger.

Da vi reiste hjem var oppgaven å utarbeide en problemstilling på området digital kompetanse for Risøyhamn skole og å implementere våre tanker om IKT i undervisningen i kollegiet.


Vi utarbeidet følgende problemstilling:


Denne ble presentert for kollegiet, og vi var igang.