mandag 11. mai 2009

Rektors betraktninger

Deltakelsen i Lærende nettverk IKT har vært viktig for vår skole. Kravet om at rektor skulle være med i nettverket har gjort at jeg har fått tid på samlinger til å se muligheter og løsninger, og at jeg også har prioritert å sette av tid til dette i kollegiet i etterkant. I tillegg er vi blitt presentert for mye gratis og god programvare. I disse økonomiske nedskjæringstider er det viktig.

Det har hele tiden vært to lærere med fra skolen, i tillegg til rektor. Det at vi har vært tre har gjort det lettere å videreføre det vi har lært til resten av kollegiet. Det har vært en prosess som har vært preget av motivasjon og entusiasme, og vi er blitt veldig flinke til å dele kunnskapen med hverandre.

Trond og Nils-Ole har gjort en kjempgod jobb som forelesere, tilretteleggere og pådrivere. All takk til dem.

Refleksjoner fra John-Alfred

John- Alfred har deltatt i to av de tre årene vi har vært med i lærende nettverk. Her finner du hans refleksjoner fra disse årene.

søndag 10. mai 2009

LNs betydning for Svanhild

Jeg ble med i Lærende nettverk etter ett år og første samling var i Harstad. Det var en meget inspirerende samlling hvor prikken over ièn var foredraget med Rune Krumsvik. Når jeg kom fra denne samlingen var jeg motivert for å gjøre en innsats for å bruke digitale hjelpemidler i større grad i egen undervisning.

Det jeg synes har vært det absolutt beste med LN er at vi har fått tid på samlingene til å teste ut programvare og jobbet skolevis med IKT-utvikling. Det tar tid å lære seg ny programvare og i en hektisk skolehverdag er iallefall ikke jeg flink nok til å prioritere dette. Derfor var det fint at vi fikk prøve oss fram på samlingene. Da hadde vi fått en innføring og det var da lettere å tenke på å kunne bruke de ulike programmene i egen undervisning.

Mange av de programmene som ble vist var gratisprogrammer og det er noe vi virkelig trenger når sparing er hovedfokus i dagens kommuneøkonomi. Tenk å få tilgang på gratis programvare som var enkle å ta i bruk. Bare det var jo en drøm.

Lærende nettverk har bidratt til at jeg har mye mer fokus på å utvikle digital kompetanse hos mine elever, og at jeg tenker mer gjennom hvordan jeg kan få utviklet denne når jeg planlegger undervisningen. Bruk av IKT i klassen er blitt mer reflektert og gjennomtenkt enn tidligere.
Det har også ført til at jeg holder meg mer oppdatert på hva som finnes av hjelpemidler på nett, både av nettressurser og av gratis programvare. Jeg er også blitt mer fokusert på å bruke IKT som verktøy i spesialundervisning. Kort sagt, mye mer fokus på IKT fra min side.

En stor takk til Ann Brita som lot meg få være med, og en stor takk til Trond og Nils Ole som har vært helt fantastiske forelesere.

Jeg blir å savne samlingene i Lærende Nettverk.

lørdag 9. mai 2009

IKT-konferanse på Stokmarknes

24. mars 2009 avholdt Lærende nettverk IKT en stor konferanse på Stokmarknes. Her hadde vi flere eksterne forelesere, samt at vi som hadde deltatt i nettverket presenterte noe av det vi hadde arbeidet med disse tre årene. Konferansen ble en suksess og den ble ei nyttig erfaring for oss som hadde vært med.
fredag 8. mai 2009

Opplæring av kollegiumet

I hele prosjektperioden har vi med jevne mellomrom prøvd å sette av tid til opplæring av lærerne ved skolen. Vi har vært så heldige å ha et motivert kollegium. Vi prøvde å bruke langdagene til opplæringen, men det ble for hektisk. Derfor hadde vi foreldrestyrt skole 22. og 23. januar 2009, lærerne inntok datarommet og ble kurset av oss som har deltatt i nettverket. Det ble 2 lærerike dager for oss alle.


Lærere på kurs


I ettertid er vi blitt flinke til å dele med hverandre når vi finner ut av nye ting innen dataverdenen.

Prosjekt Gla'dager

Hvert år starter vi skolen etter juleferien med Gla'dager. Dette er et 3 dagers prosjekt hvor vennskap og toleranse står i fokus. Gruppene er aldersblandet med elever fra 1 - 10. klasse, og vi har ulike aktiviteter som drama, kunst og håndverk, utegrupper, fysisk aktivitet osv. De siste årene har vi også hatt grupper som har arbeidet med lyd og bilde. Her har vi benyttet programmer som vi er blitt presentert for i lærende nettverk f eks Movie Maker, Audacity og Photo Story. Mediegruppa laget intervjuer i Audacity.

Kulturminneprosjekt 8. klasse 2007/ 2008

I et samarbeid med Museum Nord hadde 8. klasse 2007/ 2008 et kulturminneprosjekt. Klassen brukte digitale verktøy for å dokumentere og videreformidle arbeidet med prosjektet. Det ble knyttet opp mot kompetansemålene i læreplanen, og var et tverrfaglig prosjekt i fagene samfunnsfag og norsk. Beskrivelse av prosjektet:

http://moodle.opus-hadsel.no/risoyhamn/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1108

torsdag 7. mai 2009

Skolens IKT-plan

Vi utarbeidet tidlig i prosjektet en IKT-plan for skolen. Det var viktig at den ble overkommelig både for elever og lærere. Siden vi er en 1-10 skole valgte vi å dele den inn i mål for småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Link til skolens IKT-plan:

http://moodle.opus-hadsel.no/risoyhamn/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1107

søndag 3. mai 2009

Oppdrag sola, 3. klasse 2007

3. klasse 06-07 fikk i oppdrag å forske på sola. De fikk ut en oppdragsbeskrivelse og en arbeidsplan for prosjektet. Oppdraget ble knyttet til fagene norsk og samfunnsfag. De fikk også utlevert et ark med fakta om sola, og i tillegg ble det utarbeidet et vurderingsskjema for å evaluere elevenes arbeid sammen med dem. Prosjektet ble presentert som veggavis og med sang om sola.
Veien videre

Underveis i prosjektet konsentrerte vi oss spesielt om disse tingene: Å motivere kollegiet til bruk av IKT samt opplæring, og å prøve ut det vi lærte på elevene. I tillegg befestet vi dette arbeidet i skolens årsplaner, samt at det ble viktig å få mer utstyr på plass. Vi har gjort mange spennende ting. I 3. klasse 06-07 hadde vi for eksempel et oppdrag om sola.