tirsdag 25. juni 2013

En stor og inderlig takk til ildsjelene ved Risøyhamn skole

I norsk skole har vi i dag et mangfold av elever med forskjellige behov for læring, og forskjellig behov for aktivisering. Noen trenger litt action.

Skatebanen ved Risøyhamn skole er nå ferdig. Iherdig innsats av enkeltpersoner som har tilknytning til skolen (og savner mer foreldreoppmøte på dugnad), har gitt resultater. Spesiell takk til initiativtaker Kjetil Teigen som har vært arkitekt, innkjøpssjef og sjefspisker. Takk til Trond og Trond, og alle dere andre som har vært der med deres tyngde. I en situasjon uten klubb, gymsal osv. er dette et kjærkommet bidrag til en mer meningsfylt hverdag for mange. Tusen, tusen takk :-)

I tillegg vil jeg takke alle de som har bidratt økonomisk. Uten deres hjelp hadde ikke dette vært mulig. Tusen, tusen takk :-)

Byggverket ser slik ut, og til høsten skal alle klassene gjennom sikkerhetskurs for at vi skal få en trygg og god bruk av anlegget.


Med ønske om en god sommer fra en takknemlig rektor :-)

fredag 21. juni 2013

Hilsen til avgangselevene 2013

Dette flotte bildet fikk skolen av 10. klasse på årets avslutning. Tusen, tusen takk!

 
Vi vil ønske alle de 26 avgangselevene våre lykke til videre i livet. Ta godt vare på dere selv.

Rektor