tirsdag 1. september 2009

Skolens blogg

Selv om vi nå er ferdige med Lærende nettverk IKT, vil vi fortsatt bruke skolens blogg. Heretter vil vi bruke bloggen til å legge ut elevarbeider fra de ulike klassene. Først ute er fjorårets 1. og 2. klasse, sammen med kontaktlærer Tove-Mette Gammelmoe. Etter Guatemala-jubileumet laget de ei ordbok som de har sendt til Guatemala. Dette for at våre venner på andre siden av Golfstrømmen skulle lære seg både engelsk og norsk. Noe av overskuddet etter salget av boka "bare et hav imellom" ble brukt til å kjøpe inn en bærbar PC og programvare i engelsk til elevene i La Lucha. Målet er at elevene der borte skal kunne lære seg engelsk slik at vi kan kommunisere med hverandre. Hos oss lærer vi spansk på ungdomstrinnet. SE FOR EN FLOTT ORDBOK DE HAR LAGET!