mandag 11. mai 2009

Rektors betraktninger

Deltakelsen i Lærende nettverk IKT har vært viktig for vår skole. Kravet om at rektor skulle være med i nettverket har gjort at jeg har fått tid på samlinger til å se muligheter og løsninger, og at jeg også har prioritert å sette av tid til dette i kollegiet i etterkant. I tillegg er vi blitt presentert for mye gratis og god programvare. I disse økonomiske nedskjæringstider er det viktig.

Det har hele tiden vært to lærere med fra skolen, i tillegg til rektor. Det at vi har vært tre har gjort det lettere å videreføre det vi har lært til resten av kollegiet. Det har vært en prosess som har vært preget av motivasjon og entusiasme, og vi er blitt veldig flinke til å dele kunnskapen med hverandre.

Trond og Nils-Ole har gjort en kjempgod jobb som forelesere, tilretteleggere og pådrivere. All takk til dem.

Ingen kommentarer: