søndag 10. mai 2009

LNs betydning for Svanhild

Jeg ble med i Lærende nettverk etter ett år og første samling var i Harstad. Det var en meget inspirerende samlling hvor prikken over ièn var foredraget med Rune Krumsvik. Når jeg kom fra denne samlingen var jeg motivert for å gjøre en innsats for å bruke digitale hjelpemidler i større grad i egen undervisning.

Det jeg synes har vært det absolutt beste med LN er at vi har fått tid på samlingene til å teste ut programvare og jobbet skolevis med IKT-utvikling. Det tar tid å lære seg ny programvare og i en hektisk skolehverdag er iallefall ikke jeg flink nok til å prioritere dette. Derfor var det fint at vi fikk prøve oss fram på samlingene. Da hadde vi fått en innføring og det var da lettere å tenke på å kunne bruke de ulike programmene i egen undervisning.

Mange av de programmene som ble vist var gratisprogrammer og det er noe vi virkelig trenger når sparing er hovedfokus i dagens kommuneøkonomi. Tenk å få tilgang på gratis programvare som var enkle å ta i bruk. Bare det var jo en drøm.

Lærende nettverk har bidratt til at jeg har mye mer fokus på å utvikle digital kompetanse hos mine elever, og at jeg tenker mer gjennom hvordan jeg kan få utviklet denne når jeg planlegger undervisningen. Bruk av IKT i klassen er blitt mer reflektert og gjennomtenkt enn tidligere.
Det har også ført til at jeg holder meg mer oppdatert på hva som finnes av hjelpemidler på nett, både av nettressurser og av gratis programvare. Jeg er også blitt mer fokusert på å bruke IKT som verktøy i spesialundervisning. Kort sagt, mye mer fokus på IKT fra min side.

En stor takk til Ann Brita som lot meg få være med, og en stor takk til Trond og Nils Ole som har vært helt fantastiske forelesere.

Jeg blir å savne samlingene i Lærende Nettverk.

Ingen kommentarer: