torsdag 7. mai 2009

Skolens IKT-plan

Vi utarbeidet tidlig i prosjektet en IKT-plan for skolen. Det var viktig at den ble overkommelig både for elever og lærere. Siden vi er en 1-10 skole valgte vi å dele den inn i mål for småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Link til skolens IKT-plan:

http://moodle.opus-hadsel.no/risoyhamn/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1107

Ingen kommentarer: