fredag 8. mai 2009

Kulturminneprosjekt 8. klasse 2007/ 2008

I et samarbeid med Museum Nord hadde 8. klasse 2007/ 2008 et kulturminneprosjekt. Klassen brukte digitale verktøy for å dokumentere og videreformidle arbeidet med prosjektet. Det ble knyttet opp mot kompetansemålene i læreplanen, og var et tverrfaglig prosjekt i fagene samfunnsfag og norsk. Beskrivelse av prosjektet:

http://moodle.opus-hadsel.no/risoyhamn/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1108

Ingen kommentarer: