fredag 8. mai 2009

Prosjekt Gla'dager

Hvert år starter vi skolen etter juleferien med Gla'dager. Dette er et 3 dagers prosjekt hvor vennskap og toleranse står i fokus. Gruppene er aldersblandet med elever fra 1 - 10. klasse, og vi har ulike aktiviteter som drama, kunst og håndverk, utegrupper, fysisk aktivitet osv. De siste årene har vi også hatt grupper som har arbeidet med lyd og bilde. Her har vi benyttet programmer som vi er blitt presentert for i lærende nettverk f eks Movie Maker, Audacity og Photo Story. Mediegruppa laget intervjuer i Audacity.

Ingen kommentarer: